Laman Utama


Selamat Datang kepada semua pengunjung

Sumber web Pendidikan Moral ini bertujuan untuk mendedahkan dengan lebih luas dan cepat, pengetahuan kandungan pedagogikal serta pengetahuan kandungan Pendidikan Moral kepada guru-guru serta pihak yang terlibat dalan mata pelajaran ini. Penggunaan teknologi maklumat (ICT) dalam pembinaan web Pendidikan Moral akan membolehkan guru Pendidikan Moral, guru pelatih dan pelajar institusi pengajian tinggi mendapat maklumat serta pengetahuan secara mengenai Pendidikan Moral dengan cepat dan terkini.

Laman ini adalah hasil penyelidikan oleh pensyarah Jabatan Asas Pendidikan & Kemanusiaan, Fakulti Pendidikan dengan kerjasama daripada Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia serta guru pakar dan guru Pendidikan Moral.

Laman ini dibiayai oleh Penyelidikan Fundamental Universiti Malaya (FP037/2005C).

Kami mengalu-alukan komen, maklumbalas dan sumbangan anda untuk menambahbaikan laman web ini supaya menjadikan laman web ini satu sumber yang berkesan kepada para guru dan pelajar Pendidikan Moral. 

Sila berhubungi: changlh@um.edu.my

SENARAI NAMA PEMBINAAN LAMAN SUMBER PENDIDIKAN MORAL

Ahli penyelidik:

 1. Prof. Madya Dr. Chang Lee Hoon (Ketua Projek)
 2. Prof. Madya Dr. Wan Hasmah Wan Mamat
 3. Prof. Madya Dr. Abu Talib Putih
 4. Puan Vishalache a/p Balakrishnan
 5. Encik Ahmad Ghazie Ibrahim
 6. Encik Rahimi Md. Saad
 7. Puan Azni Yati Kamaruddin
 8. Encik Norhashimi  

Wakil Pusat Perkembangan Kurikulum:

 1. Encik Loganathan (Ketua Unit Pendidikan Moral) hingga Oktober 2006     
 2. YM Tengku Adnan Tengku Awang (Ketua Unit Pendidikan Moral) mulai November 2006
 3. Puan Norshidah  

Wakil sekolah:

 1. Puan Nur Munirah Teoh Abdullah  (Guru Pakar), SMK (L) Methodist
 2. Puan See Tho Lai Ying (Guru Pakar),  SMK Convent Bukit Nenas
 3. Puan Azni Yati Kamaruddin, SMK Taman Kosas, Ampang
 4. Encik Nadarajan,  SMK Teluk Panglima Garang
 5. Cik Fauziah, SM Sukan Bukit Jalil
 6. Puan Faridah SMK Seri Garing, Rawang