Kekeluargaan


Kekeluargaan – Rumahku Syurgaku

Pengenalan

Pembentukan sahsiah atau karaktor seseorang adalah pada asasnya bermula dari didikan yang diterima di rumah. Dengan itu, suasana serta hubungan sesama anggota keluarga adalah amat penting dalam mewujudkan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai kendiri yang positif. Justeru itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat misalnya, banyak mengadakan program-program yang berkaitan dengan perkara ini.

Nilai berkaitan dengan kekeluargan dalam Pendidikan Moral

 • Nilai berkaitan dengan kekeluargan dalam Pendidikan Moral KBSR meliputi 3 nilai manakala dalam KBSM pula terdapatnya 4 nilai seperti yang berikut:

  Bil.

  Nilai berkaitan dengan diri dan keluarga dalam KBSR  

  Nilai berkaitan dengan kekeluargaan dalam KBSM 

  1Kasih Sayang terhadap Keluarga Kasih Sayang terhadap Keluarga 
  2Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga 
  3Tanggungjawab terhadap Keluarga Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan 
  Tanggungjawab terhadap Keluarga 
 • Kesemua nilai berkaitan dengan kekeluargaan dalam Pendidikan Moral adalah penting untuk memperkukuhkan institusi keluarga supaya melahirkan kanak-kanak yang bertanggangjawab dan penyayang serta mengekalkan tradisi kekeluargaan.

Senarai Pautan: