Teknik


Teknik/Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Pendidikan Moral

 • Nyanyian
 • Penggunaan ICT 
 • Penerangan
 • Pameran
 • Penyoalan
 • Perbahasan
 • Seminar
 • Projek Komuniti
 • Sumbang saran
 • Kuiz
 • Main Peranan
 • Menjelas nilai 
 • Penyelesaian masalah
 • Permainan
 • Lawatan
 • Temu ramah