Rancangan Pelajaran Harian


Pengenalan

Rancangan pelajaran harian ini telah disediakan oleh pelajar ijazah dasar yang mengikuti kursus kaedah Pendidikan Moral. Ianya telah diubahsuai oleh para penyelidik untuk dimuatkan di dalam sumber web ini.