Ciri-ciri penilaian tingkahlaku moral


CIRI-CIRI PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL

Menurut Popham,W.J. (2000) pendidik/penilai yang berlainan akan menggunakan phrasa penilaian tingkahlaku untuk merujuk kepada pelbagai cara dalam penilaian untuk bidang ini. Ada pendidik yang menggunakan soalan struktur dan soalan esei untuk penilaian tingkahlaku. Tetapai mana-mana penilaian tingkahlaku harus mempunyai sekurang-kurannya 3 ciri-ciri iaitu:

 • Kriteria penilaian yang pelbagai (Multiple evaluative criteria)
  • Tingkahlaku pelajar perlu dinilai berdasarkan lebih dari satu kriteria
  • Misalnya untuk menilai kerajinan pelajar perlu ada rujukan pada buku latihan P.Moral, tingkahlaku di kelas, di luar kelas dan waktu p & p.
 • Standard berkualiti bagi kriteria yang ditetapkan (Prespecified quality standards)
  • Kriteria yang hendak dinilai perlu dijelaskan pada pelajar sebelum menilai kualiti tingkahlaku pelajar.
  • Kriteria yang ditetapkan berdasarkan p & p yang telah dijalankan dalam bilik darjah.
 • Judgmental appraisal
  • Dalam penilaian tingkahlaku moral, human judgement menjadi faktor utama untuk menilai seseorang pelajar.