Contoh Soalan Penilaian


Berikut adalah contoh soalan penilaian pendidikan moral beserta skema jawapan: