Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam tingkahlaku moral


FAKTOR-FAKTOR YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL

  • Penilaian tingkahlaku mengambil tempoh masa yang lama
    • masa untuk menyediakan tugasan yang sesuai
    • masa untuk menyediakan rubrik pemarkahan
    • masa untuk menilai respon pelajar