Kepentingan penilaian tingkahlaku moral


KEPENTINGAN PENILAIAN TINGKAHLAKU MORAL

  • Mehren (1992) menggalakkan penggunaan penilaian tingkahlaku moral kerana:
    • penilaian tingkahlaku moral sesuai digunakan untuk menilai pelajar dari pelbagai peringkat perkembangan moral
    • kesan dari kognitif psikologi iaitu dipercayai bahawa pelajar perlu kemahiran dari aspek pengetahuan dan proses memperolehi pengetahuan. Proses ini lebih jelas dinilai melalui tingkahlaku.
    • Pengaruh negatif penilaian konvensional. Penilaian tingkahlaku dapat mencapai matlamat penilaian yang lebih realistik khasnya dari segi moral dan etika.