Kesimpulan


KESIMPULAN

Secara umumnya, penilaian Pendidikan Moral di bilik darjah perlu menitikberatkan aspek-aspek berikut:

  • Tujuan penilaian
  • Skop penilaian
  • Pendekatan yang akan digunakan
  • Pelaksanaan
  • Rekod
  • Pelaporan