Pedagogi


Pengenalan

Bahagian ini memberi beberapa pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Moral. Beberapa contoh rancangan pengajaran mingguan, rancangan pelajaran harian telah dimuatkan untuk membimbing guru menjalankan kelas Pendidikan Moral.  Amalam Terbaik dari Unit Pendidikan Moral, Pusat Perkembangan Kurikulum juga dimuatkan dalam laman web ini.

Jika anda ingin berkongsi rancangan pelajaran atau bahan pengajaran dan pembelajaran untuk dimuatkan dalam laman web ini, sila email kepada:  changlh@um.edu.my

Kandungan