Penyelesaian Masalah Moral


Penyelesaian Masalah Moral

 • Apakah masalah/nilai yang dipersoalkan?
 • Apakah pilihan/cara menyelesaikannya?
 • Apakah kesan setiap pilihan/cara kepada diri,  orang lain dan persekitaran? (Kenapa, Siapa, Bila, Di mana dan Bagaimana - 4W + 1H)
 • Apakah pilihan/tindakan saya?
 • Perlukah saya mempertimbangkan pilihan/tindakan saya semula (4W + 1H)

Keputusan haruslah berdasarkan kepada nilai dan prinsip.

Mengurus Emosi

Mengurus Emosi Kendiri

“Jangan memanjakan diri”   “Jangan menafikan”
 “Wujudkan perhubungan yang lebih berharga”

 • Tanya diri lima soalan yang berikut:
  • Kenapa saya merasa sebegitu?
  • Apakah yang saya hendak mengubah?
  • Apakah yang saya perlu buat untuk menghilangkan perasaan itu?
  • Siapakah yang  menghadapi masalah? Saya atau mereka?
  • Apakah mesej yang tersirat dalam situasi itu?

Mengurus Emosi Orang Lain

 • Mengatasi “downward spiral”
  • memahami perasaan dan keperluan mereka tanpa menyokong pandangan/kepercayaan  yang tidak bernas atau terbukti
 • Mencari alternatif lain seperti:
  • galakkan apa yang positif
  • menyokong harga diri
  • menyokong sumbangan
  • memberi respon tetapi bukan beraksi