Perbincangan Moral


Perbincangan Moral

Kenapa?

 • mengembang pemikiran dan  perasaan moral diri sendiri dan  ahli kumpulan lain
 • bersama berhujah, menyoal dan   menilai pandangan yang berlainan serta pilihan/alternatif sebelum membuat keputusan moral
 • Mengembang budaya moral dalam bilik darjah

Isu/situasi moral untuk perbincangan moral

 • Dilema/situasi hipotetikal/reka
  • klasik seperti dilemma oleh Kolhberg
  • praktikal seperti dilemma yang mungkin dialami oleh murid di sekolah, rumah, komuniti dan masyarakat
  • dongeng seperti cerita rakyat atau fables
 • Dilema real-life
  • pengalaman diri sendiri seperti hubungan antara diri dengan anggota keluarga, kawan, guru dan orang awam
  • kes benar dalam satu profesion seperti dalam perubatan, perguruan, perniagaan, perakaunan dan perundangan
 • Isu/situasi moral semasa
 • Isu/situasi moral daripada mata pelajaran lain seperti sejarah, geografi, sains, kesusasteraan, perdagangan dan ekonomi.

Jenis soalan perbincangan

 • Soalan untuk mengetahui dan memahami paradigma sesuatu nilai, perlakuan atau peraturan moral
 • Soalan untuk mengetahui pilihan dan tindakan yang harus diambil dalam sesuatu situasi moral
 • Soalan untuk menyelesaikan isu/situasi moral

Cara pembentangan hasil perbincangan