Projek Pendidikan Moral


Projek Pendidikan Moral

Pengenalan

Projek pendidikan moral mewajibkan pelajar-pelajar melakukan kerja-kerja sosial sama ada dengan badan-badan kerajaan mahupun mana-mana badan bukan kerajaan yang terdapat di Malaysia. Pelajar juga dikehendaki menyiapkan laporan mengenai kerja-kerja yang telah dilakukan dengan membuat sebuah folio.

Berikut adalah beberapa contoh badan kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan yang boleh dirujukkan untuk projek Pendidikan Moral:

Badan-badan Kerajaan

Pertubuhan Bukan Kerajaan: